Öppet möte om vågutbredning och contesting med LA3BO/Svein f av SA6CBY/Nils Nov 21 2023, 21:14 Kommentarer: 0 

LN8W

LN8W
Hisingens radioklubb SK6AW bjuder härmed in till höstens öppna möte för alla intresserade radioamatörer på temat vågutbredning och contesting. SM6EHY Björn kommer att berätta om den lokal terrängens betydelse för vågutbredning.

Som avslutning kommer vår speciellt inbjudna gäst LA3BO/Svein att berätta om den framgångsrika conteststationen LN8W.

Agenda
• SK6AW – kort presentation av vår klubb – SM6JWR/SD6F Klas
• Vågutbredning och den lokala terrängens betydelse – SM6EHY/Björn
• PAUS
• Presentation av LN8W – LA3BO/Svein
• Avslutning

Tid, plats och anmälan
Mötet äger rum klockan 19-21 torsdagen den 30 november digitalt via Zoom.

Anmäl dig via mail till klas.reinholdsson@gmail.com. så skickar vi inloggningsuppgifter.

Välkommen till en intressant kväll!

SM6JWR/SD6F Klas, ordförande Hisingens radioklubb